Leveringsvoorwaarden

Prijzen
Alle prijsopgaven die door Foodforkids worden gedaan in de offertes zijn zonder inbegrip van BTW. Voor eten & (non- alcoholisch) drinken geldt het BTW-tarief van 6%.

Voor inzet van personeel, alcohol, huur van goederen en bezorgkosten geldt het 21%-tarief.

Postbus 48, 7940 AA, Meppel
Bankgegevens: NL02RABO0151730911

Huur van hardware
Wanneer een opdracht tevens het huren van serviesgoed, glaswerk en bestek bij derden omvat, zal dit door Foodforkids aan de klant worden doorberekend.

Bezorgkosten
Afhankelijk van uw adres kunnen er bezorgkosten in rekening worden gebracht.

Aanbetaling
Voor opdrachten waarvan het uiteindelijke factuurbedrag meer dan 1000 euro zal bedragen, vraagt Foodforkids een aanbetaling van 200 euro te voldoen op het moment dat de klant zijn opdracht aan Foodforkids bevestigt.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering van geplaatste en door Foodforkids bevestigde opdrachten is mogelijk zolang de betreffende opdracht nog niet in productie is genomen en onder de hierna te noemen voorwaarden:

Annulering door de klant geschiedt schriftelijk per brief, fax of e-mail.

Bij annulering tot vijf werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van de bestelde producten worden er aan de klant geen kosten in rekening gebracht;

Bij annulering tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zullen de door Foodforkids gemaakte kosten voor het uitvoeren van de betreffende opdracht bij de klant in rekening worden gebracht;

Bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zal Foodforkids factureren alsof de opdracht is uitgevoerd.